ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ သံုးသပ္ခ်က္

 

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ (၁)

( ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး Conflict Prevention and Peace Forum က အစီရင္ခံစာတစ္ခု ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာကို ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာမႈ စံႏႈန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ ေပးထားတဲ့ ျပည္တြင္းက ႏုိင္ငံသား ၁၇၅ ဦးက ႏုိင္ငံအႏွံ႕မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပံုကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္ ေတြကို အေျခခံၿပီး ျပဳစုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာတမ္း ျပဳစုသူက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အုိင္အယ္လ္အို ဆက္ဆံေရး အရာရိွ အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာစကား ေကာင္းေကာင္း ေျပာတတ္တဲ့ Richard Horsey ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စာတမ္းထဲက အေရးႀကီးတဲ့ အပုိဒ္မ်ားကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပ လုိက္ပါတယ္။ စာတမ္း အမည္က Outcome of Myanmar Election ျဖစ္ပါတယ္။ )

အခန္း ၂ ။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕။ စာတမ္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ အေျခအေနနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႕မွာ မဲေပးမႈေတြက ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ရိွတယ္။ အားလံုးက ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ပဲ။ ၿငိမ္သက္ လြန္းအား ၾကီးတယ္လို႕ေတာင္ ဆိုႏုိင္တယ္။ စည္းမ်ဥ္းနဲ႕ မညီတဲ့ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး ရိွတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္လာတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီသတင္းမ်ိဳး မထြက္ဘူးဆိုရင္ ထူးဆန္းတယ္လို႕ ေျပာရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ့က်င့္ ေပးထားျပီး စိတ္ခ်ရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး သမားမ်ားရဲ့ ကြန္ယက္အဖြဲ႕ ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးပံုနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အခုလို ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

မဲေပးမႈအတြက္ စီမံ ေဆာင္ရြက္မႈေတြက ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ရိွျပီး စည္းမ်ဥ္း အမ်ားစုကိုလည္း လိုက္နာ ၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အဖြဲ႕၀င္ ၇၁ % က မဲေပးမႈရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္သြားၾကတယ္။

အဲဒီေန႕ မဲရံုပိတ္တ့ဲ ညေန ေလးနာရီ မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ ေတြဟာ စိတ္ဓာတ္ေတြ တက္ႂကြ ေနၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလမွာ ကန္႕သတ္မႈေတြ အေတာ္ မ်ားတဲ့အတြက္ သူတို႕ ပါတီေတြဟာ အမ်ားစု ေနရာ အႏုိင္မရႏုိင္ဘူး ဆိုတာ အစထဲက ေမွ်ာ္လင့္ ၿပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႕ ျပည္ပက အတုိက္အခံ ေတြက သပိတ္ေမွာက္ဖို႕ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ၾကားက မဲလာေပးသူေတြ မ်ားခဲ့တဲ့ အတြက္၊ လူေတြဟာ သူတို႕ ႏွစ္သက္တဲ့ ပါတီကို မဲေပးဖို႕ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ သူတို႕ စိတ္အား တက္ၾကြ ေနၾကတာပါ။ မဲ႐ံု ပိတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ မဲရံုေစာင့္ေတြနဲ႕ အမ်ားျပည္သူေတြ ေရွ႕မွာ သက္ဆုိင္ရာ မဲရံုအလုိက္ မဲေတြ ေရတြက္ ၾကပါတယ္။ ကနဦးပိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီပါတီ မ်ားရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သူတို႕ကို ေထာက္ခံသူ အေတာ္ မ်ားတယ္လို႕ ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ မဲေပးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကေတာ့ ညသန္းေခါင္ အခ်ိန္ ခန္႕မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာမွာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီေတြ အေနနဲ႕ ၀င္ျပိဳင္တဲ့ေနရာမ်ားရဲ့ ၄၀%မွာ ႏုိင္ႏုိင္တယ္။ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ကလည္း ၀င္ျပိဳင္တဲ့ေနရာ ၄၀% မွာ ႏုိင္ႏုိင္တယ္။ တစညကေတာ့ ၁၄% ေလာက္ပဲ ႏုိင္မယ္လို႕ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ပါတီေတြ အေနနဲ႕ မဲရံုုတုိင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္ မထားႏုိင္တဲ့ အတြက္ မဲရံုအားလံုးရဲ့ ေရတြက္မႈကို မသိႏုိင္ ေပမယ့္ အဲဒီညမွာေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႕အေနနဲ႕ မဲအသာရ ေနတယ္လို႕ ယံုၾကည္ခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပဲ။

ဒါေပမယ့္ အေျခအေန ေတြက စျပီး ေျပာင္းကုန္တယ္။ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဘက္က မဲရံႈးမယ့္ အေျခအေန ရိွတာနဲ႕ မဲေရတြက္မႈကို ရပ္ဆုိင္း လိုက္တယ္လို႕ ကိုယ္စားလွယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာျပတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ ေစာင့္ၾကည္သူေတြ မရိွဘဲ ထပ္မံ ေရတြက္တဲ့အခါ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက ႏုိင္ကုန္ျပန္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္ ေတြမွာေတာ့ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးကို ေထာက္ခံတဲ့ ၾကိဳတင္မဲေတြ ျဗဳန္းစားၾကီး ေပၚလာျပီး ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြ ႏုိင္ကုန္တယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက တစ္ခ်ိဳ႕ ႀကိဳတင္မဲေတြဟာ မဲရံုပိတ္ျပီး ေနာက္မွာ ေရာက္လာတာ ျဖစ္ျပီး ပထမပိုင္း ႀကိဳတင္မဲေတြတံုးက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး မႏုိင္ေသးဘူးလို႕ ဆိုတယ္။

အားလံု ျခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္တံုးက ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက ၾကိဳတင္မဲေပးမႈဟာ သိပ္မမ်ားပါဘူးလို႕ ဆိုခဲ့ေပမယ့္ တကယ္ၾကေတာ့ ႀကိဳတင္မဲ ေပးမႈဟာ အေတာ္မ်ားတယ္လို႕ ဆိုႏုိင္တယ္။ တစ္ျပည္လံုး အတုိင္းအတာနဲ႕ ၾကိဳတင္မဲ ဘယ္ေလာက္ ရိွတယ္ ဆိုတာေတာ့ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္တာ မရိွေသးဘူး။ (မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုခ်င္း အတြက္ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပျပီး ျဖစ္ပါသည္။) ေနာက္ျပီး ႀကိဳတင္မဲ အမ်ားစုဟာ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး အတြက္ ျဖစ္ေနတာကို ေထာက္ျပ တာေတြ ရိွေပမယ့္ ဒီ ႀကိဳတင္မဲ ေပးသူ အမ်ားစုဟာ မဲဆႏၵနယ္နဲ႕ အေ၀းမွာ တာ၀န္ယူ ေနရတဲ့ စစ္သားေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ ၀န္ထမ္း မိသားစု ေတြျဖစ္လို႕ သိပ္မဆန္းပါဘူး။ ဒီလူေတြကေတာ့ ဖိအားေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူတို႕ ဆႏၵအရ ျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးကိုပဲ ေပးၾကမွာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကိဳတင္မဲေတြ အရမ္းမ်ားတဲ့ အတြက္ သံသယ ျဖစ္စရာေတြ ေပၚလာတာေတာ့ အမွန္ပဲ။

အခန္း ၃။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အေပၚ ေလ့လာခ်က္။ ဒီစာတမ္းကို အျပီးသတ္ျပဳစုတဲ့အခ်ိန္ ( ႏုိ ၁၇ ) မွာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာနဲ႕ တုိင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာအတြက္ ရလဒ္ ေတြထုတ္ျပန္ဖို႕က်န္ေသးတယ္လို႕ စာတမ္းျပဳစုသူက မွတ္ခ်က္ေပးထားျပီး ရလဒ္မ်ားကေန ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို အခုလို သံုးသပ္ထားပါတယ္။

ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီဟာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ေရြးခ်ယ္ခံေနရာ ၇၇ %၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ေရြးခ်ယ္ခံေနရာ ၇၉% မွာ အႏုိင္ရ ထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ခ်င္း အလိုက္ စုစုေပါင္း အမတ္ေနရာမ်ား (ေရြးခ်ယ္ခံ + တုိက္ရို္က္ခန္႕) နဲ႕ တြက္ရင္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အတြင္း အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာက အခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

 

  ျပည္ခုိင္ျဖိဳး

%

တပ္မေတာ္

%

တစည

%

NDF

%

တုိင္းရင္းသား

ပါတီမ်ား %

တစ္သီးပုဂၢလ

%

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၅၇ ၂၅ ၁၂ < ၁
ျပည္သူ႕လြႊတ္ေတာ္ ၅၉ ၂၅ ၁၀ <၁
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း

(ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)

၅၈ ၂၅ ၁၁ <၁

အဲဒီလို ျပည္ခုိင္ျဖိဳးက လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးမွာ အသာစီး ရထားတဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႕ ပတ္သက္ရင္ အခုလို အေရးၾကီးတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္-

– အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္နဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မွာပါတဲ့ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဒုတိယ သမၼတႏွစ္ဦး အမည္စာရင္း တင္သြင္းတဲ့ အခါ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးက ေရြးခ်ယ္တဲ့သူပဲ ျဖစ္မယ္။ (ေနာက္ ဒုသမၼတ တစ္ဦးကို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ေတြက တင္သြင္းမယ္။) ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႕ ဒုသမၼတ သံုးဦးထဲက သမၼတ ေရြးတဲ့ အခါမွာလည္း ျပည္ခုိင္ျဖိဳး အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံတဲ့လူပဲ သမၼတ ျဖစ္တယ္။ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး အေနနဲ႕ သူတို႕ ၾကိဳက္တဲ့ သူကို သမၼတ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိ္င္စြမ္း ရိွသြားျပီ။

– ျပည္ခုိင္ျဖိဳးက ေထာက္ခံတဲ့ သမၼတဟာ (၂၅% အမတ္ေနရာကို ကိုင္ထားတဲ့) တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထက္ ဥပေဒျပဳ အာဏာ ပိုအင္အားေကာင္း သြားမယ္။ သာမန္ အမ်ားစုမဲနဲ႕ အတည္ျပဳလို႕ ရတဲ့ ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥမ်ား အတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ေထာက္ခံမႈကို ထည့္တြက္ဖို႕ မလိုဘူး။

– ျပည္ခုိင္ျဖိဳးနဲ႕ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ေပါင္းလုိက္ရင္ ၇၅% ေက်ာ္ေနတဲ့ အတြက္ သူတို႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ေပါင္းျပီး အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္လို႕ရတယ္။ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ေတြကို ျပစ္တင္စြတ္စြဲ ဖယ္ရွားလို႕ ရမယ္။ က်န္တဲ့ ပါတီေတြ က်ေတာ့ ေပါင္းလိုက္ရင္ ၂၅% မျပည့္တဲ့ အတြက္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ဟန္႕တားလို႕ မရေတာ့ဘူး၊ ေနာက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို အဆိုတင္ဖို႕၊ ျပစ္တင္ စြက္စြဲဖို႕အတြက္ အဆိုတင္ဖို႕၊ အေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ေခၚဖို႕ အနည္းဆံုး လိုတဲ့ မဲအေရအတြက္ မျပည့္မီေတာ့ဘူး။

ဒါေပမယ့္ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေတြမွာေတာ့ အေျခအေနက တစ္မ်ိဳး ေျပာင္းသြားတယ္။

 

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ (၂)

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အားလံုးမွာ ရိွတဲ့ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ၇၅% ကို ျပည္ခုိင္ၿဖိ္ဳးက နုိင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းနဲ႔ တြက္ရင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ၅၆% ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒသတစ္ခုခ်င္းကို ၾကည့္ရင္ အေျခအေနက အခုလို တစ္မိ်ဳး ေျပာင္းသြားတာကို ျမင္ႏုိ္င္ပါတယ္-

ဧရာ၀တီ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၆၇%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅% ၊ တစည ၈%
ပဲခူး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၆၈% ၊ တပ္မေတာ္ ၂၅% ၊ တစည ၅%၊ ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီ ၂%
မေကြး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၇၁%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊ တစည ၄%
မႏၲေလး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၇၃%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊ အျခား၂%
စစ္ကိုင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၆၃%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊ အျခား ၈%၊ ( အေျဖမရေသး ၂ ေနရာ)
တနသၤာရီ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၇၁%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊ တစည ၄%
ရန္ကုန္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၆၁%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊ တစည ၆%၊ NDF ၄%၊ အျခား ၅%
ခ်င္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၂၉%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊ CPP ၂၁%၊ CNP ၂၁%၊ ENDP ၄%
ကခ်င္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၃၉%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊ တစည ၂၂ %၊ SNDP ၈%၊ အျခား၆%
ကယား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၇၅%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊
ကရင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၃၀%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊ PSDP ၁၈%၊ KPP ၉%၊ AMRDP ၉%၊ အျခား ၉%
မြန္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၄၆%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊ AMRDP ၂၃%၊ တစည ၆%
ရခုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၃၀%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊ RNDP ၃၈% ၊ အျခား ၇%
ရွမ္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၃၅%၊ တပ္မေတာ္ ၂၅%၊ SNDP ၂၁ %၊ အျခား ၁၄% ( ၈ ေနရာ က်န္)

ဒါ့ေၾကာင့္ ဗမာလူမ်ိဳး အမ်ားစု ေနထုိင္တဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဟာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္နဲ႕ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္မွာလိုပဲ ဥပေဒျပဳ ေရးရာေတြမွာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ ေထာက္ခံမႈ မလိုပဲ လုပ္ႏုိင္မယ္၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းလုိက္ရင္ ၇၅% ေက်ာ္ ရေနမယ္ ဆိုတဲ့ အေျခအေနမွာ ရိွပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္ေတြမွာေတာ့ အေျခအေနက တစ္မ်ိဳး ေျပာင္းသြားပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား အမ်ားစု ေနထိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ ကယား ျပည္နယ္က လြဲရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဟာ ၂၅% ေက်ာ္ ေနရာ ရထားေပမယ့္ အမ်ားစု ေနရာ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီအေျခအေနကေန အက်ိဳးဆက္ ႏွစ္ခု ေပၚထြက္ လာပါတယ္။ ပထမ အက်ိဳးဆက္ ကေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဟာ သာမန္ ဥပေဒၾကမ္းေတြ အတည္ျပဳႏုိင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ သာမန္ အမ်ားစု ( Simple Majority) မဲအတြက္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ေတြကို မီွခိုရပါ့မယ္။ (အခု အခ်ိန္မွာေတာ့ သူတို႔ ႏွစ္ဖက္ရဲ့ အက်ိဳး စီးပြားေတြက တူညီ ေနေသးတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။) ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ျပစ္တင္ စြပ္စြဲတာ၊ စံုစမ္းတာ လုပ္ဖို႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အမ်ားစုမဲမရိွဘူး။ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြက သူတို႕ကို တားဆီးလုိ႔ ရတဲ့မဲ ရိွေနတယ္။ အေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္ ေခၚဖို႔ ေတာင္းဆိုခြင့္ ရိွတဲ့မဲဟာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး မွာေရာ၊ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြမွာေရာ ရိွေနတယ္။ ဒါဟာ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူတို႔ အေရးအရာေတြကို လုပ္နိုင္ဖို႔ အတြက္ အခြင့္အေရး ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွ တစ္ခု သတိျပဳ သင့္တာက ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ပါ၀င္လာတဲ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုႀကီးဟာ အဲဒီ ျပည္နယ္ထဲက တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာရယ္၊ အဲဒီထဲက အေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ေဒသတြင္းမွာ ထင္ရွားတဲ့၊ လူရိုေသ ရွင္ရိုေသ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ တကယ္လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဟာ အဲဒီလူေတြကို ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ရဖို႔ အတြက္ အေတာ္ ႀကိဳးစား လုပ္ထားရတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဗဟိုက (ဗမာ အမ်ားစုပါတဲ့) ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီက ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြ အတြက္ မူေတြ ခ်ေပးတဲ့ တုိင္ေအာင္ ျပည္နယ္နဲ႕ လူမ်ိဳးနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ေတြကပဲ ဆံုးျဖတ္သြားမယ့္ အေျခအေန ရိွပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအက်ိဳးဆက္ ႏွစ္ခုဟာ အနာဂတ္မွာ တုိင္းရင္းသား ေရးရာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ကိစၥေတြကို ကိုင္တြယ္မယ္၊ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္မယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္း ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

တစ္ဖက္က သိသာ ထင္ရွား အေရးႀကီးတဲ့ တိုးတက္မႈ ရိွသလို တစ္ဖက္မွာလည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ အစိုးရၾကားက တင္းမာမႈေတြကလည္း အႏၲရာယ္ရိွတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ေနပါတယ္။ ကခ်င္ေတြက ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ထဲက ပထုတ္ ခံထားရတယ္။ ကယား တုိင္းရင္းသား ပါတီတစ္ခုပဲ ၀င္ၿပိဳင္ၿပီး တစ္ေနရာမွ အေရြးမခံရဘူး။ ၀နဲ႕ မိုင္းလားအဖြဲ႕ ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ပါဖုိ႕ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ကရင္ ျပည္နယ္မွာေတာ့ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ တုိက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ေနာက္တစ္ခု အေရးႀကီးတာကေတာ့ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ့ အခန္းက႑ကို လိုတာထက္ ပိုၿပီး မတြက္ဖို႔ပါပဲ။ ႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ့ ေန႕စဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥေတြကို လုပ္မွာက ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္မွာ သမၼတနဲ႔ သမၼတက ခန္႕ထားတဲ့ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ အဆင့္မွာ သမၼတက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႕ သူက ခန္႕ထားတဲ့ ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ သူေတြဟာ အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြ ျဖစ္ဖို႔မလိုသလို သူတို႔ ခန္႔ထားေရးကို ပိတ္ပင္ တားဆီးဖို႔ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ အာဏာ နည္းနည္းပဲ ရိွပါတယ္။

အခန္း ၄ ။ ေရွ႕ဆက္မယ့္ခရီး ။ အခန္း ၄ မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ကာလနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြ က်င္းပဖို႕၊ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ဖို႕၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ေတြ လုပ္ဖို႕ အတြက္ ၾကားမွာ သံုးလအခ်ိန္ ၾကာဦးမွာပါ။ ဒီကာလမွာ လက္ရိွ အစိုးရကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ ေနဦးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေျပာင္း အလဲေတြနဲ႕ မေရရာ မေသခ်ာမႈေတြ အေတာ္မ်ားတဲ့ ကာလကို ျဖတ္သန္း ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေတြဟာ မဲေပးမႈနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အလြဲသံုးစား လုပ္မႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈေတြရဲ့ အတုိင္းအတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္ စိတ္ပ်က္ သြားၾကေပမယ့္ အစထဲက ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရိွလိမ့္မယ္၊ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ရွည္လ်ားၿပီး ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းမယ့္ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ရဲ့ ပထမအစပဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို သူတို႔ လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အမ်ား လက္ခံ ထားတာကေတာ့ ဥပေဒအတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ကန္႔ကြက္မယ္ (ေအာင္ျမင္ဖို႕ေတာ့ သိပ္မရိွဘူး) ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိေတာ့ သပိတ္ မေမွာက္ဘူး ဆိုတဲ့ အယူအဆပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲရဲ့ အေရးပါမႈဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တစြာ က်င္းပတယ္၊ မက်င္းပဘူး ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ အေျခမခံဘူး။ အေရးႀကီးတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြက တစ္ျခား ေနရာမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ အခုဆိုရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္ တစ္၀က္ ေလာက္အထိ မရခဲ့တဲ့ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပန္ျဖစ္လာၿပီ။ (ျပည္တြင္း မီဒီယာေတြ မွာလည္း အတုိင္းအတာ တစ္ခု ရေနတယ္။) တပ္မေတာ္ထဲမွာ မ်ိဳးဆက္လိုက္ အေျပာင္းအလဲေတြ စျဖစ္ေနၿပီ။ တပ္မေတာ္နဲ႕ အစိုးရ အဖြဲ႕ၾကားမွာ တိတိက်က် ပိုင္းျခား ထားတဲ့ စနစ္ ေပၚလာေတာ့မယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးေတြနဲ႕ ျပည္နယ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ေတြ ေပၚလာၿပီး ေအာက္ေျခကို အာဏာ ခြဲေ၀ေပးတဲ့ စနစ္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေပၚလာေတာ့မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ အေျပာင္း အလဲေတြက ယာယီမွ်သာ ျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ ေျပာင္းလဲမႈေတြ က်ျပန္ေတာ့လည္း အျပဳသေဘာ မေဆာင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈေတြ အားလံုး ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအးခဲ ရပ္တန္႕ေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႕ အခြင့္အလမ္းေတြ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျပည္တြင္းမွာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြက ျပင္းထန္ေ နတယ္။ လူေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ကူလီကူလာ လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပ်က္ ေဒါသထြက္ ေနသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာတဲ့ အေပၚမွာလည္း စိတ္လႈပ္ရွား ေနၾကတယ္။ ဒါေတြ အားလံုးက အထိမခံတဲ့ အေျခအေနကို ဖန္တီးေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။

ဒီလို အေျခအေနမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ လာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚလာတယ္။ သူ႕ကို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ ေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းကေန သူ႕ကို ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ခန္႔မယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းအထိ သတင္း မ်ိဳးစံု ထြက္လာတယ္။ (အဲဒီ ခန္႕မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခုလံုးကေတာ့ ခုိင္မာတဲ့ အခ်က္ေတြ အေပၚ အေျခခံထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။) ထင္ရွားတာ တစ္ခုကေတာ့ အစိုးရက သူ႕ကို လႊတ္ေပး လိုက္တာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သူတို႕ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ရလဒ္အတုိင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ ရလာတဲ့ ယံုၾကည္မႈနဲ႕ အင္အား ခုိင္မာမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး လုပ္တာ ဆိုတာပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတို႕ ဘက္က ႏုိင္ငံေရး အေပးအယူ လုပ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း နည္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ျပီး ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပိုမို ထိေတြ႕တာတို႕၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ခ်ိဳ႕ လႊတ္ေပး တာမ်ိဳးေတာ့ လုပ္ဖို႕ ရွိခ်င္ရိွ ပါလိမ့္မယ္။ အရင္တံုးကလည္း သူတို႔ အားေကာင္းတယ္လို႔ ထင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒါမ်ိဳး လုပ္ဖူးပါတယ္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးတံုးကေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ လူထုအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈ က်ဆင္းသြားျပီ၊ အင္န္အယ္လ္ဒီရဲ့ စြမ္းရည္လည္း က်ဆင္း သြားၿပီလို႕ ထင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္ေတြမွာ လူေတြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ႀကိဳဆိုတာကို ေတြ႕ေတာ့ တုန္လႈပ္ သြားခဲ့ရတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႕ ဒီတစ္ခါေတာ့ အဲဒီလို ဒုတိယ အႀကိမ္ ထပ္ၿပီး အငုိက္ ဖမ္းခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ လူထုက အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ခံလာမႈေတြ ျဖစ္လာရင္ အစိုးရ ဘယ္လို ကုိင္တြယ္မလဲ ဆုိတာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာတယ္။

အခန္း ၅။ သံုးသပ္ခ်က္။ အခန္း ၅ မွာ စာတမ္းရွင္က စာတမ္း တစ္ခုလံုးမွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အခုလို သံုးသပ္ ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံက ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကေတာ့ ေရွ႕ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး နည္းနည္း ပါးပါး ရထားတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အသံုးခ်ႏုိင္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ ထားၾကၿပီး ျဖစ္တယ္။ သူတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို စိန္ေခၚေနမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ အနာဂတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာကို ဒီအခ်က္ေပၚမွာ အေျခခံမထားဘူး။ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္း အေနနဲ႕ ဒီႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ပံု နည္းလမ္းကို နားလည္ဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေနၾကစကား၊ ခံတြင္း ေတြ႕ေနတဲ့ စကားျဖစ္တဲ့ အတုအေယာင္ ကိစၥပဲ၊ ဘာတစ္ခုမွ ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ စကားဟာ ဘယ္လိုမွ အလုပ္ ျဖစ္ေအာင္ အကူအညီ မေပးႏုိင္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္က ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈ မရိွဘူး ဆုိေပမယ့္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနတဲ့ အရာေတြအမ်ားၾကီးရိွေနတယ္။ ျမန္မာ့အေရး အတြက္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေျပာေနသူ အခ်ိဳ႕အတြက္ ျမင္ႏုိင္ဖို႕ အခ်ိန္ယူ ရေကာင္း ယူရဦးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သိသာ ထင္ရွားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ေျပာင္းလဲမႈေတြ ပံုေပၚလာ ေနတာေတာ့ အေသအခ်ာပဲ။ အစိုးရနဲ႕ အစုိးရ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ ပံုေတြဟာ စၿပီး ေျပာင္းလဲ ေနၿပီ။ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ အားေကာင္း လာတယ္။ ဇာတ္ေကာင္ အသစ္ေတြနဲ႕ အျမင္သစ္ေတြ ေပၚထြက္ လာေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း အဲဒီလုိ အခင္း အက်င္းထဲကို ၀င္လာၿပီ။ တုိင္းရင္းသား ေရးရာ ကိစၥေတြက ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြး လာတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေျခအေန ေကာင္းတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံဘူး။ နယ္စပ္မွာလည္း တင္းမာမႈေတြ ျပန္ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ေျပာင္းလဲ လာမႈေတြပဲ။

အဲဒီ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကို မစူးစမ္းဘဲ မ်က္စိမိွတ္ အျပစ္တင္ မေနဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္း အေနနဲ႕ အစိုးရ၊ အတုိက္အခံနဲ႕ လူမ်ိဳးစုေတြဆိုတဲ့ သံုးပြင့္ဆုိင္ ေဘာင္အျပင္ဘက္မွာ ေနာက္ထပ္ အသံေတြ အမ်ားႀကီး ရိွေသးတယ္ ဆိုတာကို အသိအမွတ္ ျပဳဖို႕လိုပါတယ္။ အဲဒီ အသံေတြကိုလည္း နားေထာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီလို မလုပ္ရင္ေတာ့ အတိတ္တံုးက ရိွခဲ့တယ္ အစြန္းေရာက္မႈေတြကို ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ လုပ္မယ့္အစား ပိုၿပီး အားေကာင္း လာေအာင္ လုပ္ေပးသလို ျဖစ္သြား ပါလိမ့္မယ္။

Advertisements

Posted on December 5, 2010, in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: