စင္ကာပူသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ သြားမည့္သူမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ အမ်ဳိးအစားစိစစ္ၿပီးမွ သြားသင့္

စင္ကာပူသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ သြားမည့္ျမန္မာလူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ရရွိထားၿပီးေသာ ေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္အမ်ဳိးအစားကုိ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ သြားလာသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူ အလုပ္အကိုင္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စင္ကာပူသို႔ အလုပ္အကိုင္ျဖင့္ သြားေရာက္သူမ်ား၌ ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သံုးမ်ဳိးရွိၾကရာ ယင္းတို႔ထဲ၌ ျမန္မာလူငယ္အမ်ားစု သြားေရာက္ေသာ ပါမစ္အမ်ဳိးအစားမွာ Special Pass (S pass ) ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ယခုအခါ S pass ျဖင့္ စင္ကာပူသြားမည့္သူမ်ားအား ေအးဂ်င့္မွယင္းပါမစ္ျဖင့္ သြားရမည္ဆိုေသာ္လည္း ေသခ်ာစိစစ္သည့္အခါ ပါမစ္လြဲေခ်ာ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားရွိေနခဲ့ေၾကာင္း မၾကာေသးမီက စင္ကာပူ၌ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ နီးစပ္သူက ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့သည္။

“စင္ကာပူလာမယ့္သူကို ျမန္မာဘက္က ေအးဂ်င့္က S pass ပါမစ္နဲ႔ သြားရမယ္ဆိုၿပီး လိမ္ၿပီးပို႔လိုက္တယ္။ ဒီေရာက္ေတာ့ ပါမစ္က S pass မဟုတ္တဲ့အျပင္ Maid Permit နဲ႔ အိမ္အကူလုပ္ဖုိ႔ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ စင္ကာပူဘက္က ျမန္မာေအးဂ်င့္ကေျပာမွ အိမ္အကူပါမစ္နဲ႔ ေရာက္လာခဲ့ရမွန္း သိခဲ့ရတယ္။ မလုပ္ခ်င္ရင္ ေအးဂ်င့္ခ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ေလ်ာ္ရမယ္ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အိမ္အကူပဲ ၀င္လုပ္ခိုင္းခဲ့တယ္” ဟု စင္ကာပူ၌ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္အား စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာအမ်ားစုသည္ စင္ကာပူ၌ S pass ျဖင့္ေနထိုင္ခြင့္ရၿပီး အလုပ္ရရွိမည္ဆိုပါက စင္ကာပူေဒၚလာတစ္လလွ်င္ ၁၈၀၀ အနည္းဆံုး ရရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေအးဂ်င့္အမ်ားစုမွ S pass ျဖင့္အလုပ္ရမည္ဟု မက္လံုးေပး ဆြဲေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စင္ကာပူအလုပ္အကိုင္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူက ေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔ျပင္ Work Permit မွာ အေျခခံအလုပ္သမား အမ်ားစုသြားေရာက္သည့္ ပါမစ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ အျပင္ Employment Pass မွာမူ စင္ကာပူ၌ အရည္အခ်င္းရွိ အဆင့္ျမင့္ ရာထူးအဆင့္မ်ားျဖစ္ၾကကာ ယင္းပါမစ္ျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိၿပီးသူ ျမန္မာမ်ားမွာမူ တစ္လလွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၀၀၀ႏွင့္ အထက္ အနည္းဆံုးရရွိၾကေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

“စင္ကာပူမွာ အလုပ္ရၿပီး ေနထိုင္ခြင့္က်တဲ့သူတုိင္းမွာ ကိုယ္က ဟုိမွာ ဘယ္လိုပါမစ္နဲ႔ေနရမလဲ ဆိုတာပါၿပီးသားပါ။ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ သြားလာသင့္တယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာ ဟိုဘက္ကအလုပ္ရွင္က အလုပ္ခန္႔ခ်င္တာေတာင္ S pass က်ဖို႔မလြယ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြရွိေနပါ တယ္”ဟု Gallant ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ မအိမ်ဳိးေဆြက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ S pass ပါမစ္က်ရန္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ျဖင့္ သြားမည့္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားအား S pass အစား Employment Pass ျဖင့္ အစားထိုးေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ေပးေနရသည္ဟုလည္း Gallant ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ သိရွိရပါသည္။

ထို႔ျပင္ စင္ကာပူရွိ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ တို႔မွ ျမန္မာအပါအ၀င္ ၎တို႔ႏိုင္ငံ၏ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ၾကေသာသူမ်ားအား၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ပိုင္းမွ စတင္ကာေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္မ်ား ကန္႔သတ္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါ S pass ရရွိရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမ်ား၊ ပယ္ခ်ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိလာခဲ့သည္ကိုလည္း သိရသည္။

“စင္ကာပူမွာေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္က်ဖို႔ အခုေနာက္ပိုင္းမလြယ္ဘူး။ လာမယ့္သူကို ေသခ်ာစိစစ္မႈေတြလုပ္တာ။ အဲဒီလူဟာ အရင္ကစင္ကာပူ မွာ ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးသလား စိစစ္တယ္။ အလုပ္သမားေရးရာဌာန MOM မွာရွိတဲ့ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း အခ်က္အလက္ေတြဟာ အမွန္ေတြနဲ႔ တိက်ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု Gallant ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွ မအိမ်ဳိးေဆြက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

http://www.news-eleven.com/

 

Advertisements

Posted on January 2, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s