Zomi Congress for Democracy

July 7, 2012 Leave a comment

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေန ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Zomi Congress For Democracy) ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မေန႔က ခြင့္ျပဳလုိက္ပါ တယ္။ ဂ်ဴလိုင္လ ၅ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔၊ ေန႔စြဲနဲ႔ ဇိုမီး ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဂင့္ကမ္းလ်န္ ဆီ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေပးပို႔ခဲ့တဲ့စာထဲမွာ ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ပါတီတည္ေထာင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္းနဲ႔ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ပါတီဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒တို႔ကို အၿပီးေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုတင္ ဖို႔ ေျပာဆိုထားတာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဒီအေၾကာင္းစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ခဏေရာက္ရွိေနတဲ့ ဇိုမီး တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ပူက်င္ရွင္းထန္က အခုလို ေျပာ ပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ဒါေတြက အဆင္သင့္ပါပဲ။ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း မွာ လုပ္ႏုိင္မွာပါ။ ပါတီက အတြင္းေရးမႉး ရွိတယ္၊ ဘ႑ာေရးမႉးေတြ ရွိတယ္။ ပါတီအသစ္လုပ္တဲ့အခါမွာ နည္းနည္းပါးပါး မိတ္ေဆြေတြေခၚၿပီးေတာ့ – ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူ ၁၇ ေယာက္ ေခၚၿပီးေတာ့ ဒီဥစၥာ ဘယ္သူေတြ လုပ္မလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္မယ္ေလ။”

အခု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆုိတာ အရင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ဇိုမီး အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ ပါတီအမည္နဲ႔ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီလည္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေန ျမန္ မာႏုိင္ငံက တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးထဲမွာ ဇိုမီးဆိုတာ မရွိတဲ့အတြက္ တျခားအမည္နဲ႔ မွတ္ပံုတင္ဖုိ႔ ေျပာဆုိ ခဲ့တဲ့အေပၚ ပူက်င္ရွင္းထန္တို႔ဘက္ကေန သမုိင္း အေထာက္အထားေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပန္ လည္တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီတင္ျပခ်က္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဘက္က လက္ခံခဲ့ၿပီး ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ အမည္သစ္နဲ႔ မွတ္ပံုတင္ဖုိ႔ကို အခုလို လက္ခံခြင့္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြား မွာျဖစ္ၿပီး ပါတီရဲ႕ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ပူက်င္ရွင္းထန္က အခုလို ဆက္ေျပာခဲ့ ပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ နဂိုရ္ကတည္းကလုပ္ထားတာေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ မူက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲဖို႔၊ ဒါကေတာ့ ပထမ မူပါ။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ၁၉၄၈ ခုတုန္းက လုပ္ထားတဲ့ ပင္လံု စာခ်ဳပ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ — ဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ပါတဲ့အတုိင္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံကို တည္ေထာင္တဲ့ အခါမွာ ဒီမုိကေရစီေရးထဲမွာလည္းပဲ — ျဖစ္ၿပီးသားဆိုေတာ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ေနထုိင္တဲ့ေနရာ – အဲဒါကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ပါတဲ့အတုိင္း ဒီ ဖက္ဒရယ္ပံုစံနဲ႔မွ ျပည္ေထာင္စုခုိင္ၿမဲမယ္ဆိုတာ- ဖက္ဒရယ္ပံုစံနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းပံု တည္တံ့ခုိင္ၿမဲစြာ ေရးသားႏုိင္ဖုိ႔ – အဲဒီဥစၥာလည္း ဒုတိယ မူ အျဖစ္ ျဖစ္မွာပါ။”

လက္ရွိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ခဏေရာက္ရွိေနတဲ့ ဇိုမီးတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ပူက်င္ရွင္း ထန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဇိုမီး တုိင္းရင္းသားဦးေရ ၃ သိန္း၀န္းက်င္ရွိတယ္လို႔လည္း ပူက်င္ရွင္းထန္ က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္ရွင္။

Categories: Zomi/Zogam thu

Types of Love

November 17, 2011 1 comment

Based on different types of love present in the society, love has been given numerous names. An attempt to put down different types of love in psychology has been made in this article. Eros, Storge, Pragma, Agape, Ludus and Mania are the six different types of love that are known by the intensity and intent of how we love someone. Eros- The Passionate Love


Perhaps, this is the most evident form of love, that we all have experienced in our lives, at some point or the other. Eros, as the name suggests is a type of love, in which the desire, physical attraction, physical appearance and romance is given the top priority. Since eros is mostly an erotic feeling, there are higher levels of passion and physical intimacy.Physical attraction can be at peak but in the long run, it fades owing to over importance of physical aspects of the relationship. People who love this way are very charged up, emotional and gung ho about their relationship initially but it fades as time passes.Storge- An Emotional BondingStorge love is the familial love, we experience in our society. The love of our parents and siblings is what constitutes storge love. It is beautiful to experience family bonding and lucky are the people who have families. A baby and a mother share an amazing love, that can be read in the their eyes. A deep and abiding affection is something that comes from deep family relationships. When extended to love between couples, storge love focuses on building compassionate, caring and emotional bonding with the couple.
Pragma- The Need Based Love 


Amongst, different types of love, pragma love focuses more on needs and wants, educational qualifications, professions, income, social status, common hobbies, parental possessions, material belongings of the respective partners. The main focus in this type of love is on needs. If everything adjusts to the partners needs, he or she seems to be satisfied, with the partner.
Agape- The Divine Love

This is perhaps the most divine and highest level of love; understanding which requires a compassionate heart. Agape is one of the different types of love in Greek, is considered to be the purest form of love. It promotes brotherly feeling and love for each other. In fact, it is exactly what all religions have been trying to teach us. 
Ludus- The Euphoric Love

Lover’s who have the tendency of being in romantic relationships for sometime and give it up, after initial euphoria of thrill and enjoyment is over, are said to be in Ludus form of love. A ludus lover does not work for long term commitments but short term goals and objectives. 

Mania- Obsessive Love 

It is the worst forms of love and as the name suggests, it is full of insecurity, mania, jealousy and other extreme reactions like obsession, compulsion and excessive d
Categories: Photos

Nice Paintings

November 17, 2011 Leave a comment
Categories: Photos

Flowers

November 17, 2011 Leave a comment


Thanks & Regards

Sianzun

Categories: Photos

Cheetah Coupe

November 17, 2011 Leave a comment

 

Cheetah Coupe

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Sianzun’s Diary

Pretty Portraits

November 17, 2011 Leave a comment

Pretty Portraits

 

 

Fun & Info @ Keralites.net Fun & Info @ Keralites.net Fun & Info @ Keralites.net Fun & Info @ Keralites.net Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net Fun & Info @ Keralites.net Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Sianzun’s Diary

The Beautiful City VISHAKHAPATNAM

July 20, 2011 Leave a comment
GITAM College Road – 1 

GITAM College Road – 2

GITAM College Road – 3

GITAM College Road – 4

GITAM College Road – 5. “The Magic Curve”


 
Ramakrishna Beach

 


RushiKonda Beach in front of GITAM College

 


Sunset


 

RushiKonda PUNNAMI Restaurant


 

Thunderstorms

 
Vizag Port

 
Araku Valley

 


Araku Valley

 
Ramakrishna Beach

 
On the way to Tyda

 
Borra Caves

 


Borra Caves

 


Borra Caves

 


Coastline

 


Dolphin’s Nose

 


Kailasagiri

 


Harbour

 

 


Tyda

 

 


NH5 in Vizag

 


Tyda cottages

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: